Informasjon

Meløy Energi, Nett

 

Årsmeldinger Meløy Energi

Årsmelding 2015

Årsmelding 2014

Årsmelding 2013

 

 

Nøytralitet

Meløy Energi er lovpålagt å levere kraft til kunder uten gyldig kraftleveringsavtale.  Prisen for denne leveransen følger spotpris for NO4 (Tromsø) hos Nordpool med et påslag på 5 øre/kWh.  Kunder på leveringsplikt.  Kunder på leveringsplikt faktureres månedlig.

Leveringsplikt er en midlertidig løsning for kunder uten gyldig kraftleveringsavtale, og de oppfordres til å skaffe seg en kraftleveringsavtale snarest.

I tillegg til kraftleveranse etter leveringsplikten kommer nettleie og offentlige avgifter.

NVEs standardskriv leveringsplikt - Velg kraftleverandør snarest.