Avregning

Måling, avregning og fakturering

 

Våre nettkunder blir fakturert etterskuddsvis.  Alle  våre nettkunder har fått montert AMS, slik at målestander samles inn automatisk hver måned.

Noen nettkunder har timesmålte anlegg (innhenting forbruk pr. time). Dette er i hovedsak kunder med forbruk >100.000 kWh, men kan også fåes av andre.

Den nye AMS- forskriften sier at alle kunder skal over på timesmåling innen 2016, så dette blir altså standarden for alle.

 

 

 

Avregningsperioder - Standmålte anlegg

1. januar - 28. februar

1. mars - 31. april

1. mai - 30. juni

1. juli - 31. august

1. september - 31. oktober

1. november - 31. desember

Timesmålte anlegg avregnes månedtlig, hvis forbruket  er >100.000 kWh

Kjøpe Levitra på nett er ikke annerledes. Det er fint og selv velsmakende men enkel. Buy Levitra online vanskelig. Men som det sies. Det ville være et ønske.