Aktuelt

Nettleie 2018

 

Nettleie 2018

 

Forbruk Fastledd Effektledd Energiledd
0 - 100.000 kWh Kr.2750,- 0 19,0 øre/kWh
100.000 - 200.000 kWh Kr.5100,- 450 kr/kW 7,0 øre/kWh
 200.000 - 400.000 kWh  Kr.7100,- 425 kr/kW  7,0 øre/kWh
 400.000 - 600.000 kWh Kr.10.600,-  400 kr/kW  7,0 øre/kWh
 600.000 - 1.000.000 kWh Kr.12.000,-  375 kr/kW  7,0 øre/kWh
1.000.000 - 10.000.000 kWh  Kr.18.000,-  246 kr/kW  7,0 øre/kWh 
 10.000.000 kWh -   Kr.24.000,- 220 kr/kW  7,0 øre/kWh

 

  • Eventuell reaktiv effekt viderefaktureres ved belastning
  • Umålt forbruk på gatelys beregnes etter en brukstid på 4000 timer x effekt på enhet
  • Alle priser er eks. forbruksavgift, avgift til Enova.  Prisene er også eks. mva

 

************************************************************************

INFORMASJON ANG NETTLEIEN

Nettleie betaler du til ditt lokale nettselskap, Meløy Energi Nett, uavhengig hvilken kraftleverandør du har.

Nettleie dekker kostnadene til bygging, drift og vedlikehold av strømnettet. Myndighetene regulerer hvordan nettleien skal beregnes.

Forbruksavgiften og Enova-avgiften blir fastsatt av Stortinget og kreves inn over nettleien.

For 2018 er forbruksavgiften økt med 0,26 øre/kWh til 16,58 øre/kWh eks. mva. Redusert sats beholdes på 0,48 øre/kWh i 2018.

En del næringsgrupper som driver produksjon kan få redusert sats på 0,48 øre/kWh. Se nærmere under egen forskrift http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/rundskriv-retningslinjer-og-andre-rettskilder/avgiftsrundskriv/elektrisk-kraft/

Enova-avgiften er på 1,0 øre/kWh for husholdninger og 800 kr pr. målepunkt pr. år for næringsvirksomheter.

 

 

Streiken er over

Streiken  energibransjen er over!

Partene kom til enighet tirsdag 8 november.  Streiken har pågått siden 23. september.

"Forhandlingsutvalget i KS Bedrift er tilfreds med at konflikten ble løst gjennom dialog mellom partene.  På vegne av strømkundene, er vi fornøyd med at streiken er over og at arbeidet i bedriftene kan gjenopptas så snart som mulig", sier Bjørg Ravlo Rydsaa, administrerende direktør KS Bedrift.

KS Bedrift har idag blitt enig med EL og IT Forbundet, Fagforbundet og Delta om ny tariffavtale, og at det vanskelige spørsmålet om beredskapsvakt er løst.

Arbeidsmiljølovens hovedregel for beregning av avspasering etter beredskapsvakt skal fortsatt gjelde.  Videre beholder arbeidsgiver styringsretten over vaktordningen.  For at vi skulle kommen til enighet om dette, fjernes plikten arbeidstakerne har til å delta i vaktordning fra tariffavtalen.  Vi har grunn til å tro at e aller fleste bedriftene har løsninger som ivaretar beredskapet selv om ikke plikten direkte framgår av tariffavtalen.

KS bedrift inviterer til tariffkonferanse 18 november, der vi vil gjennomgå resultatet mer i detalj.  På tariffkonferansen vil vi i tillegg til å svare på spørsmål og orientere om resultatet sentralt, også informere om lokale forhandlinger.  Disse skal gjennomføres innen 15. desember.

Det er ikke gitt sentrale lønnstillegg i årets forhandlinger, men enkelte satser for minstelønn og vakt er endret.

Avtalen vil bli sendt ut til partene for uravstemming, med frist 21. november kl 15.00.

 

Streik i energibransjen

Meløy Energi er i streik fra 30 september

KRAV PÅ REDUSERT FORBRUKSAVGIFT FOR ELEKTRISK KRAFT?

 

Årsmelding 2015

Årsmelding 2015

NETTLEIEPRISENE ENDRES FOM 01.01.2017


 

Meløy Energi Nett endrer sine nettleiepriser fom 01.01.2017

Se vedlegg:

Nettleiepris fom 01.01.2017

 

 

 

 

 

Side 1 av 4