Aktuelt
Aktuelt

Streiken er over

follow site Streiken  energibransjen er over!

source url Partene kom til enighet tirsdag 8 november.  Streiken har pågått siden 23. september.

http://nord-weld.ru/prioriti/jabber-bezopasniy-server.html "Forhandlingsutvalget i KS Bedrift er tilfreds med at konflikten ble løst gjennom dialog mellom partene.  På vegne av strømkundene, er vi fornøyd med at streiken er over og at arbeidet i bedriftene kan gjenopptas så snart som mulig", sier Bjørg Ravlo Rydsaa, administrerende direktør KS Bedrift.

KS Bedrift har idag blitt enig med EL og IT Forbundet, Fagforbundet og Delta om ny tariffavtale, og at det vanskelige spørsmålet om beredskapsvakt er løst.

Arbeidsmiljølovens hovedregel for beregning av avspasering etter beredskapsvakt skal fortsatt gjelde.  Videre beholder arbeidsgiver styringsretten over vaktordningen.  For at vi skulle kommen til enighet om dette, fjernes plikten arbeidstakerne har til å delta i vaktordning fra tariffavtalen.  Vi har grunn til å tro at e aller fleste bedriftene har løsninger som ivaretar beredskapet selv om ikke plikten direkte framgår av tariffavtalen.

KS bedrift inviterer til tariffkonferanse 18 november, der vi vil gjennomgå resultatet mer i detalj.  På tariffkonferansen vil vi i tillegg til å svare på spørsmål og orientere om resultatet sentralt, også informere om lokale forhandlinger.  Disse skal gjennomføres innen 15. desember.

Det er ikke gitt sentrale lønnstillegg i årets forhandlinger, men enkelte satser for minstelønn og vakt er endret.

Avtalen vil bli sendt ut til partene for uravstemming, med frist 21. november kl 15.00.

 

Streik i energibransjen

Meløy Energi er i streik fra 30 september

KRAV PÅ REDUSERT FORBRUKSAVGIFT FOR ELEKTRISK KRAFT?

http://www.ustoolz.com/malito/kuritelnie-smesi-v-izhevske-zakladki.html  

Årsmelding 2015

Årsmelding 2015

закладки омск бошки NETTLEIEPRISENE ENDRES FOM 01.01.2017


 

Meløy Energi Nett endrer sine nettleiepriser fom 01.01.2017

Se vedlegg:

Nettleiepris fom 01.01.2017

 

 

 

 

 

dxm трип FØDSELSDATO FOR ALLE STRØMKUNDER


 

Nye regler fra 1. september 2015.

Nå må strømleverandører og nettselskap innhente fødselsnummer for alle strømkunder.

Les mer her:

Informasjon fra NVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 1 av 4